Giới thiệu Hoop Messenger

Hoop Messenger là ứng dụng nhắn tin miễn phí giúp bạn liên lạc với bạn bè và gia đình.

Ngoài việc nhắn tin miễn phí, bạn còn có thể gọi thoại và gọi video được mã hóa với Hoop Messenger.

Khả năng tạo nhãn và biểu tượng cảm xúc của chính bạn rất nhanh.

Tín liệu mã hóa cho phép người dùng lưu trữ nội dung được bảo vệ bằng các khóa AES256 được băm với PBKDF2.

Trình duyệt an toàn nên người dùng có thể duyệt web mà không bị theo dõi hoạt động.

Và các Bí danh nên người dùng có thể tạo nhiều tài khoản không thể truy ngược trở lại tài khoản chính.

Hoop Messenger Mã hóa từ Đầu đến Cuối

Mã hóa từ Đầu đến Cuối

Trải nghiệm Chat tuyệt vời tại Hoop Messenger

Trải nghiệm Chat tuyệt vời

Hoop Messenger Miễn phí Hoàn toàn

Miễn phí Hoàn toàn

Mã PIN có Jumbler

Mã PIN có Jumbler

Sử dụng mã PIN để bảo vệ ứng dụng của bạn trước những con mắt tò mò.Mã PIN có chiều dài 4 hoặc 8 ký tự và sử dụng các biểu tượng như !@#$%^&*().

Quan trọng nhất là chúng toi có Jumbler di chuyển sự bố trí chìa khóa xung quanh.Thế nên thay vì 1-2-3-4 bạn sẽ thấy 3-2-4-1. Jumbler này sẽ xoay vị trí các số mỗi lần bạn mở ứng dụng.

Việc này cho phép trên một tỷ lần kết hợp khác nhau và không có phỏng đoán từ việc xem các ngón tay của bạn di chuyển.

Duyệt VPN

Duyệt VPN

Sử dụng Hoop để duyệt web.Duyệt web an toàn trên Hoop bằng cách sử dụng kết nối TLS từ thiết bị đến máy chủ, vì thế lưu lượng truy cập từ máy chủ đến thiết bị được mã hóa ngay cả khi duyệt các trang không an toàn.

Không có lưu trữ lịch sử duyệt hoặc bộ đệm ẩn trên thiết bị người dùng hoặc máy chủ.

Mã hóa từ Đầu đến Cuối

Mã hóa từ Đầu đến Cuối

Chat trênHoop nghĩa là không ai kể cả chúng tôi có thể xem tin nhắn của bạn. Rất đơn giản, hãy bắt đầu chat trong Tín liệu và không ai có thể đọc cuộc chat đó, trừ bạn và người nhận.

Vui lòng lưu ý, chỉ có những cuộc chát Tín liệu mới được mã hóa từ đầu đến cuối và khi bạn thấy tin nhắn thông báo về việc thiết lập thành công cái bắt tay từ đầu đến cuối.

Chúng tôi có kế hoạch làm cho mọi cuộc chat, bao gồm chat nhóm được mã hóa từ đầu đến cuối.

Tạo các Biểu tượng Cảm xúc & Nhãn của Chính Bạn.

Tạo các Biểu tượng Cảm xúc và Nhãn của chính Bạn.

Tạo các biểu tượng cảm xúc và nhãn của chính bạn trên fly!Một khi bạn sử dụng các biểu tượng cảm xúc và nhãn được tạo ra trong một cuộc chat, các ứng dụng gửi tin nhắn khác so với Hoop.

Hoặc tải xuống các gói biểu tượng cảm xúc và nhãn của chúng tôi được tạo ra bởi họa sỹ tài năng về lưu trữ biểu tượng cảm xúc và nhãn.

Cuộc gọi Video & Điện thoại

Cuộc gọi Video & Điện thoại

Sử dụng Hoop để có các cuộc gọi được mã hóa với bạn bè và gia đình.

Tất cả các cuộc gọi trên Hoop đều được mã hóa nên bạn có thể gọi mà biết các bên thứ ba không thể nghe được.

Bảo vệ các Tập tin bằng Tín liệu Chờ Bản quyền

Bảo vệ các Tập tin bằng Tín liệu

Mã hóa các tập tin trong Tín liệu Tất cả các nội dung trong Tín liệu đang sử dụng các khóa AES256 dài được băm bằng PBKDF2. Không ai có thể truy cập nội dung trong Tín liệu mà không có mật khẩu. Trường hợp Tín liệu sử dụng lớn mà bạn có thể xóa ứng dụng, vậy thì tải lại ứng dụng sau và tải xuống lại tất cả các nội dung của bạn. Khi bị xóa, tất cả dữ liệu được lưu trữ trên mây * được mã hóa ra khỏi thiết bị.

Ứng dụng này hoàn hảo khi bạn đang đi vào những khu vực yêu cầu bạn giao điện thoại (như đi qua biên giới Hoa Kỳ :). Chỉ cần xóa Hoop rồi tải lại nó sau khi bất cứ ai đã làm hỏng điện thoại của bạn. Không thể rình mò cái gì nếu nó không tồn tại.

* Nếu bạn mất mật khẩu, không thể phục hồi được.

Hoop Messenger Facebook Messenger WhatsApp Telegram Threema Tín hiệu
Mã hóa trò chuyện từ Đầu đến Cuối Có Có Có Có Có Có
Mã hóa cuộc gọi từ Đầu đến Cuối Có Có Có Có Có Có
Máy chủ đã mã hóa 4096-bit Có Có Có Có Có Có
Mã hóa Tín liệu 16384-bit Có Không Không Không Không Không
Nhiều tên hiệu được mã hóa Có Không Không Không Không Không
Trình duyệt mã hóa không truy hồi VNP Có Không Không Không Không Không
Xóa Từ xa Tài khoản của bạn Có Không Không Không Không Không
Công nghệ chống Brute Force Có Có Có Có Không Không
Tín liệu giả Có Không Không Không Không Không
Vị trí không bị phát hiện Có Không Không Không Không Không
Sao lưu tập tin vào đám mây đã mã hóa Có Không Có Không Không Không
Hủy dữ liệu sau khi xóa (không thể khôi phục) Có Không Không Không Không Không

Tải Hoop Messenger xuống